doświadczenie zawodowe

doświadczenie zawodowe

Udostępnij

Nasi eksperci i konsultanci zdobywali doświadczenie zawodowe w różnych organizacjach.

Dlatego pozwoliliśmy sobie wymienić te, w których stosunek pracy był związany z umową o pracę lub kontrakt min. 12 miesięcy:

 • Lubelski Urząd Wojewódzki;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego;
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony zdrowia;
 • Getin Noble Bank S.A.;
 • Link Mobility Polska;
 • The Software House w Gliwicach;
 • Ente Sp. z o.o. w Gliwicach;
 • AMCOL International;
 • ACEL Sp. z o.o. Sp. K.;
 • ZETO Olsztyn Sp. z o.o.;
 • Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie;
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej;
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie;
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

itd.

Skip to content