wykształcenie zespołu

wykształcenie zespołu

Udostępnij

Wszyscy nasi eksperci, konsultanci oraz pracownicy posiadają wyższe wykształcenie (min. 2-go stopnia) o różnych specjalizacjach.

Przeważnie są to kierunki techniczne o specjalizacjach w zakresie IT. Jednakże łączymy kierunki techniczne z kompetencjami zarządzania i regulacji prawnych.

Wierzymy, że im większe rozbieżność zespołu tym większa jego moc. W razie potrzeby dla naszych Klientów jesteśmy w stanie przekazać życiorys zawodowych każdego z członka zespołu celem wskazania zaufania. Nie mniej jednak zastrzegamy sobie prawo do poufności i bezpieczeństwa danych naszych ludzi.

Staramy się łączyć mocno i słabe strony SWOT. Czyli popularna heurystyczna technika służąca do porządkowania i analizy informacji. Nazwa jest akronimem od angielskich słów określających cztery elementy składowe analizy:

  • S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę,
  • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę,
  • O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany,
  • T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Skip to content