Zakres kompetencji

Zakres kompetencji

Udostępnij

Wszyscy nasi eksperci, konsultanci oraz pracownicy posiadają wyższe wykształcenie o różnych specjalizacjach.

Do najważniejszych kompetencji ENTRAST należą:

 1. Znajomość różnych technologii i platform informatycznych, takich jak systemy operacyjne, bazy danych, języki programowania itp.
 2. Umiejętność projektowania i wdrażania rozwiązań informatycznych dostosowanych do potrzeb klienta.
 3. Zdolność do analizowania potrzeb klienta i proponowania odpowiednich rozwiązań informatycznych.
 4. Znajomość najnowszych trendów i rozwiązań w branży IT oraz umiejętność szybkiego uczenia się nowych technologii.
 5. Wiedza z zakresu zarządzania projektami informatycznymi, takich jak metodyki zwinne (np. Scrum) czy procesy ITIL.
 6. Umiejętność pracy w zespole i komunikacji z różnymi osobami o różnym poziomie zaawansowania technicznego.
 7. Doświadczenie w pracy z klientami i umiejętność dostosowywania komunikacji do ich potrzeb i oczekiwań.
 8. Znajomość różnych technologii telekomunikacyjnych, takich jak sieci komórkowe, sieci światłowodowe, protokoły sieciowe itp.
 9. Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań telekomunikacyjnych dostosowanych do potrzeb klienta.
 10. Zdolność do analizowania potrzeb klienta i proponowania odpowiednich rozwiązań telekomunikacyjnych.

Wierzymy, że im większe rozbieżność zespołu tym większa jego moc. W razie potrzeby dla naszych Klientów jesteśmy w stanie przekazać życiorys zawodowych każdego z członka zespołu celem wskazania zaufania. Nie mniej jednak zastrzegamy sobie prawo do poufności i bezpieczeństwa danych naszych ludzi.

Staramy się łączyć mocno i słabe strony SWOT. Czyli popularna heurystyczna technika służąca do porządkowania i analizy informacji. Nazwa jest akronimem od angielskich słów określających cztery elementy składowe analizy:

 • S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę,
 • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę,
 • O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany,
 • T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Skip to content