Aspekty prawne w cyberbezpieczeństwie

Aspekty prawne w cyberbezpieczeństwie

Udostępnij

W Polsce istnieje szereg regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochronę danych osobowych i innych istotnych informacji. Oto kilka przykładów takich regulacji:

  1. Ustawa o ochronie danych osobowych: Ta ustawa określa zasady ochrony danych osobowych i wymaga od podmiotów przetwarzających takie dane, aby stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa.
  2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: Ta ustawa określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych i systemów.
  3. Ustawa o komunikacji elektronicznej: Ta ustawa reguluje kwestie związane z komunikacją elektroniczną, w tym wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieci i systemów telekomunikacyjnych.
  4. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa: Ta ustawa określa zasady tworzenia i funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, który ma zapewniać ochronę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz danych ważnych dla bezpieczeństwa państwa.
  5. Dyrektywa NIS: Ta dyrektywa Unii Europejskiej określa wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług w zakresie usług elektronicznych. W Polsce została ona implementowana poprzez ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Te i inne regulacje prawne są ważne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrony danych osobowych i innych istotnych informacji w Polsce.

ENTRAST Sp. z o.o. udziela wsparcia w tym zakresie na każdym poziomie.

Skip to content