doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa

doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa

Udostępnij

W ramach przeprowadzonych audytów, kontroli oraz wsparcia oferuje naszym Klientom usługi:

  • nadzór nad obiegiem informacji i zapewnieniem bezpieczeństwa w ujęciu elektronicznym i papierowym,
  • monitoring zagrożeń na poziomie technicznym i nietechnicznym,
  • koordynacja działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (cyberbezpieczeństwa)
  • opracowanie i koordynacja SZBI,
  • pełnomocnictwo do reprezentowania w zakresie cyberbezpieczeństwa 24h/dobę,
  • obsługę incydentów i nadzór prawny,
  • itd.
Skip to content