Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT

Udostępnij

Entrast Sp. z o.o. świadczy usługi zarządzania projektami informatycznymi (IT).  Członkowie Spółki legitymują się licznymi certyfikatami w zależności od rodzaju i potrzeb klienta.

Kierownik projektu IT to osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektami informatycznymi lub telekomunikacyjnymi.

Do głównych obowiązków kierownika projektu IT należą:

 1. Planowanie i koordynowanie prac zespołu: Kierownik projektu IT odpowiedzialny jest za planowanie i koordynowanie prac zespołu, aby zapewnić, że projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.
 2. Zarządzanie budżetem: Kierownik projektu IT odpowiedzialny jest za zarządzanie budżetem projektu i monitorowanie wydatków, aby zapewnić, że projekt będzie realizowany w ramach przewidzianego budżetu.
 3. Komunikacja z klientem: Kierownik projektu IT odpowiedzialny jest za komunikację z klientem i zapewnienie, że oczekiwania klienta są spełnione.
 4. Zarządzanie ryzykiem: Kierownik projektu IT odpowiedzialny jest za identyfikację potencjalnych ryzyk i opracowywanie planów ich minimalizacji lub unikania.
 5. Nadzór nad jakością: Kierownik projektu IT odpowiedzialny jest za zapewnienie, że projekt jest realizowany zgodnie z wymaganiami i spełnia wymagania jakościowe.

Kierownik projektu IT to osoba odpowiedzialna za koordynację i zarządzanie projektami informatycznymi lub telekomunikacyjnymi w przedsiębiorstwie. Może być odpowiedzialny za takie zadania, jak:

 1. Tworzenie i prowadzenie harmonogramów projektów
 2. Koordynowanie pracy zespołu projektowego i zarządzanie zasobami projektu
 3. Określanie wymagań i celów projektu
 4. Nadzorowanie postępów projektu i raportowanie o nich
 5. Zarządzanie budżetem projektu
 6. Zarządzanie ryzykiem i problemami projektowymi

Kierownik projektu IT musi posiadać doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz wiedzę techniczną z zakresu informatyki lub telekomunikacji. Powinien również być dobrym liderem i umieć pracować w zespole oraz komunikować się z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak klienci, dostawcy i inne działy firmy.

 

Skip to content