Oświadczenie o prywatności

Oświadczenie o prywatności

Udostępnij

Podczas wykonywania swoich zadań ENTRAST Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z odpowiednimi unijnymi przepisami o ochronie danych, czyli z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

Rozporządzenie (UE) 2018/1725

Informacje o tym, w jaki sposób ENTRAST Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, można znaleźć w dostępnych online oświadczeniach o ochronie prywatności, w których wyjaśniamy:

  • kto jest administratorem danych i kto je przetwarza
  • w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie danych
  • do jakich kategorii należą zbierane dane osobowe
  • jak długo są przechowywane dane osobowe
  • kto jest odbiorcą danych osobowych
  • jak korzystać z praw dotyczących ochrony danych
  • jak w razie pytań skontaktować się z inspektorem ochrony danych w ENTRAST Sp. z o.o.
  • jak skontaktować się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, żeby złożyć zażalenie, że w wyniku przetwarzania danych zostały naruszone prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Entrast Sp. z o.o. posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ze wskazaniem poczty elektronicznej iod@entrast.pl lub tel. +48 791 910 931.

W organizacji działa SZBI zgodnie z normą ISO 27001 oraz PBI.

Skip to content