Funkcja IOD

Funkcja IOD

Udostępnij

ENTRAST proponuje pełnienie roli Inspektora Ochrony Danych w zakresie:

 1. informowaniu administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych o ochronie danych i doradzaniu im w tej sprawie;
 2. monitorowaniu przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub przepisów krajowych o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielaniu na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowaniu jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 4. współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. pełnieniu funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Zapewnienia prawidłowego przestrzegania zmieniających się wymagań prawnych Inspektor Ochrony Danych utrzymujemy wysokie kompetencje poprzez:

 • monitorowanie zmian przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej (UE),
 • monitorowanie wydanych interpretacji prawa ochrony danych osobowych przez organy nadzorcze krajów członkowskich UE, sądy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz Ministerstwo Cyfryzacji,
 • udział w szkoleniach i kursach zarówno dotyczących obszarów prawa, bezpieczeństwa informacji, narzędzi i systemów informatycznych oraz zagrożeń z tym związanych.

Współpraca z ENTRAST jest gwarantem:

 • prawidłowej realizacji złożonych wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego przetwarzania danych i informacji w organizacji,
 • aktualności w zakresie dokumentacji, procesów i procedur w odniesieniu do stanu faktycznego funkcjonowania w organizacji,
 • bezpieczeństwa poprzez wsparcie w przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). UODO może nakazać przeprowadzenie kontroli bezpośrednio przez powołanego w organizacji Inspektora Ochrony Danych,
 • obniżenia kosztów utrzymania kompetencji Inspektora Ochrony Danych,
 • łączenie roli IOD oraz pełnomocnika ds. cyberbezpezpieczeństwa w organizacji.
 • wzrostu świadomości pracowników w Organizacji w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych,
 • wysokiej jakości świadczonych usług.

 Zapewniamy stały kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę) np. w sytuacji wystąpienia incydentu bezpieczeństwa danych osobowych oraz bezpośredni kontakt pracowników z Inspektorem Ochrony Danych w siedzibie organizacji, uzależniony od potrzeb.

Jeżeli powyższe gwarancje przekonały Państwa do rozpoczęcia współpracy z ENTRAST lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt w celu przedstawienia sposobu realizacji zadań IOD w Państwa organizacji.

Uwaga! Oferta outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych jest ograniczona limitem nadzorowanych podmiotów przez ENTRAST.

Skip to content