Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)

Udostępnij

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) to osoba odpowiedzialna za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w danym przedsiębiorstwie lub organizacji.

W Polsce funkcja IOD jest wymagana od podmiotów, które przetwarzają duże ilości danych osobowych lub przetwarzają je w sposób szczególnie wrażliwy, np. w przypadku danych dotyczących zdrowia lub wiary.

Do obowiązków IOD należy m.in.:

  1. Doradzanie pracodawcy lub innym osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
  2. Koordynowanie przetwarzania danych osobowych w ramach przedsiębiorstwa lub organizacji.
  3. Nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez pracodawcę lub inne osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych.
  4. Podejmowanie działań zapobiegających naruszeniom przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
  5. Wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Aby pełnić funkcję IOD, osoba ta musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz być niezależna od osób decydujących o sposobie przetwarzania danych.

ENTRAST Sp. z o.o. w ramach świadczy swoim klientom usługę polegającą na świadczeniu roli inspektora ochrony danych osobowych.

Należy pamiętać, że IOD odpowiada za całościową ochronę danych osobowych w organizacji i jego zadania obejmują zarówno monitorowanie przestrzegania przepisów, jak i doradztwo, szkolenia, analizy ryzyka, audyty oraz wdrażanie polityk i procedur w zakresie ochrony danych osobowych.

Skip to content