Inżynier Kontraktu

Inżynier Kontraktu

Udostępnij

W ramach usługi oferujemy:

 • przygotowanie kontraktu,
 • pomoc techniczną w trakcie negocjowania kontraktu,
 • nadzór nad kosztami,
 • możliwość realizacji w terenie,
 • konsultacje techniczne dotyczące parametrów technicznych sprzętu,
 • wsparcie dla inwestorów,
 • ocenę dokumentacji powykonawczej,
 • nadzór nad procesem rozruchu,
 • nadzór nad przekazaniem do eksploatacji i usługi wymagane przepisami,
 • nadzór techniczny;
 • raporty z postępu realizacji projektu,
 • zapewnianie jakości,
 • nadzór nad harmonogramem,
 • nadzór i udział w próbach eksploatacyjnych,
 • nadzór i udział w przekazaniu do eksploatacji,
 • udział w testach funkcjonalnych.

Jako Inżynier Kontraktu podczas realizacji inwestycji działamy na zlecenie Zamawiającego. Oferujemy niezależne monitorowanie i nadzór kontraktu, zapewniające, że kontrakt jest realizowany zgodnie z wymaganą jakością i harmonogramem.

W praktyce nadzorujemy jakość realizowanych prac, rozliczamy roboty i administrujemy kontraktem.

Naszym celem nadrzędnym przy wydaniu każdego polecenia jest tylko i wyłącznie dobro inwestycji.

Podstawowym zadaniem inżyniera jest:

 • nadzór techniczny nad zleconymi pracami i jakością ich wykonywania,
 • nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
 • sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności (większość projektów w ramach których zatrudniany jest inżynier kontraktu to inwestycje współfinansowane z funduszy UE).

Obecność instytucji inżyniera kontraktu to zapewnienie, że inwestycja zostanie ukończona zgodnie z wymogami kontraktu, a odpowiednio sporządzone raporty pozwolą na sprawne i rzetelne rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej. Wymagania dotyczące zakresu zadań w przedmiocie stosowania procedur unijnych wynikają z umowy o dofinansowanie projektu. Inżynier kontraktu, wraz z wchodzącymi w jego skład inspektorami nadzoru inwestorskiego jest bowiem pierwszą instancją kontrolną w zakresie dysponowania środkami unijnymi.

Funkcje inżyniera kontraktu sprawuje grupa która, składa się najczęściej z głównego inżyniera-rezydenta, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz innych specjalistów, w zależności od specyfiki projektu.

Inżynier-rezydent jest koordynatorem całej inwestycji i jest stałe dostępny w ramach projektu i uczestniczy we wszystkich ważnych zdarzeniach.

Bywa, że inżynier posiada też odpowiednie uprawnienia, może pełnić funkcję jednego z inspektorów nadzoru inwestorskiego. Jeżeli prowadzenie inwestycji wiąże się z obecnością nadzoru inwestorskiego, oni również wchodzą w skład instytucji nadzorującej.

Dysponujemy następującymi certyfikatami:

 • Prince 2 Practitioner;
 • Prince 2 Fundation;
 • ITIL Fundation;
 • MoR Foundation;
 • MSP Foundation.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content