Inżynier Kontraktów IT

Inżynier Kontraktów IT

Udostępnij

Inżynier kontraktu (ang. contract engineer) to osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektami informatycznymi i telekomunikacyjnymi zgodnie z zawartymi umowami i kontraktami.

Forma współpracy zależy od potrzeb klienta.

Do obowiązków inżyniera kontraktu należy m.in.:

  1. Zarządzanie kontraktami i umowami związanymi z projektami IT.
  2. Nadzorowanie postępów prac i kontrola jakości wykonania.
  3. Współpraca z klientami, dostawcami i innymi stronami zaangażowanymi w projekt.
  4. Przygotowywanie raportów i sprawozdań z realizacji projektu.
  5. Koordynowanie działań zespołu projektowego i zarządzanie zasobami projektu.
  6. Negocjowanie zmian w kontraktach i umowach.

Inżynier kontraktu z Entrast Sp. z o.o. posiadają wykształcenie informatyczne i telekomunikacyjne i doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz umiejętność pracy w zespole i komunikacji z różnymi grupami interesariuszy. Ważna jest również znajomość przepisów i procedur związanych z zarządzaniem kontraktami oraz umiejętność prowadzenia negocjacji.

Skip to content