Klienci

Klienci

Udostępnij

Z uwagi na specyfikę pracy doradczej kluczowym dla każdego klienta jest zachowanie poufności. Dlatego każdorazowo zawierana jest umowa o zachowaniu poufności (NDA). W związku z tym wybiorczo i w kilku słowach opisaliśmy naszą rolę dla poszczególnych Klientów. Z każdym z klientów dysponujemy umowami cywilnoprawnymi, gdzie dokładnie określony jest zakres naszej pracy. W poszczególnych umowach występuje spółka ENTRAST lub osoby związane ze spółką w zależności od wymagań Klienta.

PODMIOTY POWIĄZANE W PRZESZŁOŚCI:

FirmaZakres prac OkresAdres URL
ZETO Olsztyn Sp. z o.o.projektowanie, wdrażanie
i utrzymanie systemów dziedzinowych PUMA
2005-2006https://zetosoftware.pl/
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynieobsługa IT (administrowanie LAN, WAN, PSTD, informatyka śledcza)2006-2012https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/
Urząd Komunikacji Elektronicznej  D/Gdyniakontrola IT (budowa sieci NGA
oraz kontrola w zakresie bezpieczeństwa)
2012-2018https://uke.gov.pl/
Akademia Marynarki Wojennej w GdyniB+R prowadzenie zajęć (sieci LAN, WAN, systemy operacyjne i multimedialne)2018-2022https://amw.gdynia.pl/
Skip to content