Kwalifikacje

Kwalifikacje

Udostępnij

W ramach stałej współpracy posiadamy następujące uprawnienia:

 • biegły sądowy z zakresu informatyki i telekomunikacji
  A.0151-110/07 – Sąd Okręgowy w Olsztynie
 • biegły sądowy z zakresu informatyki i telekomunikacji
  Adm. 0140-455/12 – Sąd Okręgowy w Gdańsku
 • ekspert ds. oceny merytorycznej w ramach dziedzin: informatyka i telekomunikacja
  ZPRRR-II.433.4.3.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • ekspert dla I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
  GP.WPO.081.1.16.36 – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • rzeczoznawca w zakresie informatyki i telekomunikacji
  NR.8430.2.20117.JG Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku
 • rzeczoznawca SIMP nr 10001 – techniki informatyczne;
 • uprawnienia do zajmowania się EKSPLOATACJĄ i DOZOREM
  obsługa, konserwacja, remonty, montaż, prace kontrolno-pomiarowe do 1 kV wydane przez SITK nr 673;
 • studia podyplomowe z zakresu BHP;
 • studia podyplomowe “Zarządzanie i organizacja zamówień publicznych”;
 • studia MBA.

W ramach stałej współpracy nasi eksperci posiadają wybrane certyfikaty zgodne z PCA i normami stawianymi przez naszych klientów:

 • PRINCE2 Practitioner (2022)
 • Audytor wiodący SZBI wg ISO 27001 (2022) wydane przez TUV Nord Polska AC118-AWBI-20220226-C-3825
 • COMARCH Optima ERP – profesjonalista (techniczny i wdrożenia, moduł kadry i płace, księgowość) – (2018)
 • Badania i pomiary sieci bezprzewodowych w technologiach: GSM/UMTS i LTE – Leliwa nr 7473 – 2017
 • Projektowanie i zarządzani sieciami NGA (w technologii światłowodowej) – Akademia Światłowodowa – 2016
 • Odzyskiwanie danych (specjalista/profesjonalista) – Media Recovery – 2015
 • Agile PM Foundation (2015)
 • ITIL Foundation (2015)
 • Informatyka śledcza (specjalista/profesjonalista ) – Media Recovery – (2014)
 • COMARCH Optima ERP – profesjonalista (techniczny i wdrożenia, moduł kadry i płace, księgowość) – (2014)
 • Audytor wewnętrzny SZBI wg ISO 27001 (2015)
 • MoR Foundation (2014)
 • Ochrona informacji niejawnych w IT  – ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) 365/2009 – (2009)
 • PRINCE2 Fundation (2009)
 • MSP Foundation (2009)
 • Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server 2003/ Microsoft Windows Server 2003 Obsługa środowiska systemu – 2368/2370 (2006)
 • Instalacja, konfigurowanie i administrowanie systemami klienckimi Microsoft Windows 2003 – 2285 (2006)
 • Wdrażanie infrastruktury sieci systemu Microsoft Windows Server 2003: Hosty sieciowe/wdrażanie i obsługa infrastruktury sieci systemu Microsoft Windows Server 2003 oraz zarządzanie nią, usługi sieciowe – 2392/2396 (2006)
 • Implementing and Administering Security In a Microsoft Windows Server 2003 Network – 2823 (2006)
 • MCP ID 3688674 – Egzamin 290 – Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment (2006)
 • Cisco (w tym CCNA): podstawy sieci, routery i switch’e, technologie WAN, WLAN – (2004)  (2005)

itd.

Skip to content