Obsługa przetargów

Obsługa przetargów

Udostępnij

Oferujemy:

 • przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej
 • Weryfikacja dokumentacji pod kątem PZP i korekt finansowych w kontekście współfinansowania inwestycji ze środków UE.
 • Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE
 • Ogłoszenie postępowania na „Mini Portalu” UZP.
 • Publikacja w BZP (Biuletyn Zamówień Publicznych)
 • Weryfikacja pytań Wykonawców w obszarze prawno – formalnym oraz udzielnie na nie odpowiedzi w formie propozycji dla Zamawiającego.
 • Obecność podczas sesji otwarcia ofert oraz dokonanie czynności ich otwarcia.
 • Sporządzenie protokołu z otwarcia ofert i publikacja na Mini Portalu
 • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z badanie i oceną ofert.
 • Dokonanie czynności wyboru ofert i sporządzenie protokołu postępowania i wszelkich dokumentów z tym związanych.
 • Występowanie w roli sekretarza Komisji Przetargowej
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w DUE oraz w mini portalu, Bazie Konkurencyjności
Skip to content