Rozliczanie projektów

Rozliczanie projektów

Udostępnij

Wspieramy klientów w obszarze rozliczenia finansowym projektów, oferując usługi w pełnym zakresie rozliczeń.

Przygotowanie dokumentacji merytorycznej

• opracowywanie pism, załączników, etc.
• procedowanie zmian do wniosku,
• pełna sprawozdawczość merytoryczna
• opracowywanie wniosków o płatność w części merytorycznej
• obsługa SL, LSI I innych,
• pomoc w opisywaniu dokumentów finansowych
• obsługa kontroli w części merytorycznej i finansowej
• obsługa systemu rozliczeń w części merytorycznej

Rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych polega na udokumentowaniu:

  • wykonanych zadań,
  • poniesionych kosztów kwalifikowalnych,
  • postępów w realizacji wskaźników produktu i rezultatu,
  • w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku i umowie o dofinansowanie.

Zasady rozliczania projektu należy ustalać już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, gdyż to właśnie wtedy określane są najważniejsze parametry projektu:

  • kosztorys projektu,
  • harmonogram realizacji poszczególnych etapów projektu, wskaźniki produktu i rezultatu
  • inne zobowiązania podlegające monitorowaniu.

Wspieramy, aby  wydatki były ponoszone celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz dokumentami programowymi.

Sygnalizujemy, że w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywany jest system informatyczny SL2014. System służy do m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji projektu.

Skip to content