Browsed by
Tag: certyfikaty audytowa dla KRI

Poświadczenia uprawniające do przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji zgodnie z KRI i ustawą o cyberbezpieczeństwie

Poświadczenia uprawniające do przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji zgodnie z KRI i ustawą o cyberbezpieczeństwie

Wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z KRI Zgodnie z zapisami ustawy operatorzy usług kluczowych mają obowiązek przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej raz na 2 lata. Pierwszy audyt powinien zostać przeprowadzony w ciągu roku od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej. Audyt może być przeprowadzony przez jednostkę oceniającą zgodność [1], co najmniej dwóch audytorów z odpowiednim doświadczeniem [2] albo co najmniej dwóch audytorów posiadających certyfikaty określone w rozporządzeniu. Wykaz certyfikatów – audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego…

więcej więcej

Skip to content