Usługi BHP

Usługi BHP

Udostępnij

Każdy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy bez względu na to, ilu ich zatrudnia.

W ramach tej kardynalnej reguły pracodawcę obowiązują szczegółowe wymogi dotyczące służby BHP i ochrony przeciwpożarowej, ujęte w liczne przepisy i zasady.

Etat czy outsourcing?
Do wykonywania zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej i służby bhp pracodawca może wykorzystać specjalistów spoza zakładu pracy. Jest to dla niego dużo bardziej opłacalne, efektywniejsze i racjonalniejsze, zwłaszcza w przypadku firm mających wiele oddziałów.
Specjaliści zewnętrzni, dostępni w poszczególnych lokalizacjach, z przyczyn logistycznych mają ułatwioną możliwość bieżącego reagowania na pojawiające się zagrożenia w porównaniu z inspektorami działającymi z centrali. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia poważnych wypadków przy pracy.

Specjalista zewnętrzny ma też możliwość bardziej obiektywnej oceny stanu warunków pracy, gdyż:

  • po pierwsze – nie pozostaje w relacji zatrudniony–pracodawca,
  • po drugie – nadzorując firmy z różnych branż, ma większe doświadczenie i bardziej wszechstronną wiedzę, gdyż spotykał się z podobnymi zagadnieniami w innych przedsiębiorstwach.

ENTRAST oferuje następujące usługi w zakresie BHP:

  • Ocena ryzyka zawodowego,
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
  • Audyt stanu BHP,
  • Outsourcing BHP.
Skip to content