Outsourcing BHP

Outsourcing BHP

Udostępnij

Outsourcing BHP (ang. occupational health and safety outsourcing) to usługa polegająca na zleceniu zewnętrznej firmie lub osobie odpowiedzialności za zarządzanie i koordynowanie działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie.

Outsourcing BHP jest często wykorzystywany przez firmy, które nie posiadają wiedzy lub zasobów do samodzielnego zarządzania tymi kwestiami.

Do obowiązków firmy lub osoby zajmującej się outsouringiem BHP (np. Entrast Sp. z o.o.) należą m.in.:

  1. Określanie i monitorowanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Przeprowadzanie szkoleń i instruktaży BHP dla pracowników.
  3. Nadzorowanie stosowania przepisów BHP w przedsiębiorstwie.
  4. Opracowywanie procedur i instrukcji BHP.
  5. Prowadzenie dokumentacji BHP.
  6. Koordynowanie działań związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem awariom.

Outsourcing BHP może pomóc przedsiębiorstwu zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zmniejszyć obciążenie pracodawcy związane z zarządzaniem tymi kwestiami. Ważne jest jednak, aby wybrana firma lub osoba posiadała odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie BHP.

Zapraszamy do kontaktu celem omówienia szczegółów.

Skip to content