ENTRAST wspiera cyberbezpieczeństwo w sektorze farmaceutycznym

ENTRAST wspiera cyberbezpieczeństwo w sektorze farmaceutycznym

Udostępnij

Cyberbezpieczeństwo w sektorze farmaceutycznym jest kluczowym aspektem, ponieważ firmy farmaceutyczne przechowują i przetwarzają duże ilości wrażliwych danych, w tym informacji o badaniach klinicznych, danych pacjentów, formułach chemicznych, strategiach marketingowych i wielu innych. Ochrona tych informacji jest nie tylko kwestią prywatności pacjentów, ale także ważnym elementem utrzymania reputacji firmy oraz zabezpieczenia przed ryzykiem utraty własności intelektualnej.

Oto kilka kluczowych aspektów cyberbezpieczeństwa w sektorze farmaceutycznym:

  1. Ochrona danych pacjentów: Dane osobowe pacjentów przechowywane w bazach danych firm farmaceutycznych muszą być skutecznie zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem, kradzieżą lub utratą.
  2. Badania kliniczne: Dane z badań klinicznych są niezwykle cenne, a ich utrata lub modyfikacja może mieć poważne konsekwencje. Firmy farmaceutyczne muszą chronić integrytę tych danych i zapewnić ich poufność.
  3. Ochrona własności intelektualnej: Farmaceutyka opiera się na innowacjach, a firmy inwestują ogromne kwoty w badania i rozwój. Ochrona informacji dotyczących nowych substancji chemicznych, procesów produkcyjnych i innych formuł jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności.
  4. Zarządzanie dostępem: Kontrola dostępu do systemów informatycznych i danych jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa. Firmy farmaceutyczne powinny stosować zasady najmniejszych uprawnień, aby ograniczyć dostęp do danych tylko do tych osób, które faktycznie potrzebują go do pracy.
  5. Monitoring i detekcja zagrożeń: Systemy monitorowania cyberbezpieczeństwa powinny być wdrożone, aby wykrywać nieprawidłowości i potencjalne zagrożenia w czasie rzeczywistym. Szybka reakcja na incydent może zminimalizować skutki ataku.
  6. Edukacja pracowników: Ludzie są jednym z najczęstszych punktów słabych w systemach cyberbezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby szkolić pracowników farmaceutycznych w zakresie świadomości cyberbezpieczeństwa, aby unikać sytuacji, w których padają ofiarą socjotechniki lub innego rodzaju ataku.
  7. Zgodność z regulacjami: Sektor farmaceutyczny jest ściśle regulowany, a wiele przepisów dotyczy ochrony danych, w tym np. RODO (GDPR). Firmy muszą być zgodne z tymi regulacjami i stale aktualizować swoje procedury, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom.

Wszystkie te elementy wspólnie przyczyniają się do skutecznego cyberbezpieczeństwa w sektorze farmaceutycznym, chroniąc ważne informacje i przeciwdziałając potencjalnym zagrożeniom dla branży.

Entrast miało przyjemność audytować dwa takie podmioty:

FARMACOL

URPL

Comments are closed.
Skip to content