Komunikat PUODO w sprawie wyroku NSA dotyczącego Morele.net

Komunikat PUODO w sprawie wyroku NSA dotyczącego Morele.net

Udostępnij

W dniu 9 lutego 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt III OSK 3945/21), mocą którego uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2020 r. (sygn. akt II SA/Wa 2559/19) i decyzję Prezesa UODO z dnia 10 września 2019 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z wyciekiem danych osobowych ponad 2.200.000 użytkowników sklepów internetowych Spółki. Wyrok ten jest prawomocny.

Z uwagi na to, że powołane orzeczenie NSA w sposób niezaprzeczalny i precedensowy kwestionuje niezależność Prezesa UODO jako organu nadzorczego, jak i podważa jego kompetencje oraz kwalifikacje merytoryczne zatrudnionych w nim osób, niezbędne do wykonywania zadań, do których organ ten został powołany, Prezes UODO skierował w tej sprawie pismo do NSA.

photo

Szczegóły poniżej.

Pismo Prezesa UODO z dnia 29 marca 2023 do Prezesa NSA dotyczące wyroku Morele.net

 

Comments are closed.
Skip to content