Naruszenie regulacji dot. ochrony danych osobowych

Naruszenie regulacji dot. ochrony danych osobowych

Udostępnij

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest naruszenie danych osobowych

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wyróżnia trzy typy naruszenia:

  • naruszenie poufności – na przykład gdy twój adres e-mail zostanie upubliczniony osobom niepożądanym
  • naruszenie dostępności – na przykład gdy przez gapiostwo przetwarzającego twój numer PESEL został wykradzione i ktoś nieuprawniony będzie go wykorzystywał
  • naruszenie integralności – na przykład gdy twoje nazwisko zostało przekręcone.

Skargę dotyczącą naruszenia danych osobowych składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Kto może złożyć skargę dotyczącą naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Ze skargą do Prezesa UODO wystąpić może:

  • osoba, która danej osobowe zostały naruszone
  • pełnomocnik osoby, której dane osobowe zostały naruszone
  • podmiot, organizacja lub zrzeszenie działające w obszarze ochrony danych osobowych – jeśli osoba, której dane osobowe naruszono, upoważniła je do złożenia skargi do Prezesa UODO.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

więcej informację u źródła:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/891

Comments are closed.
Skip to content