Browsed by
Tag: #Nowe KRI od 23 maja 2024

Z dniem 23 maja weszło nowe Rozporządzenie KRI

Z dniem 23 maja weszło nowe Rozporządzenie KRI

Nowe Rozporządzenie KRI Nowe Rozporządzenie KRI – w związku z faktem, iż dotychczas obowiązujące przepisy Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r., w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  obowiązują jedynie do 23 maja 2024r., udostępniamy w formie PDF:  lex-dz-u-2024-773-krajowe-ramy-interoperacyjnosci Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zwane dalej „rozporządzeniem KRI”,…

więcej więcej

Skip to content