Browsed by
Tag: #testowanie manualne IT w obszarze medycznym

Testowanie manualne w obszarze ochrony zdrowia

Testowanie manualne w obszarze ochrony zdrowia

Systemy informatyczne w medycynie odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu informacjami pacjentów, usprawnianiu procesów klinicznych oraz wspieraniu decyzji medycznych. ENTRAST sklasyfikowało systemy informatyczne stosowanych w medycynie: Systemy Zarządzania Danymi Pacjentów (EMR/EHR): Elektroniczne Dossier Medyczne (EMR): Są to cyfrowe wersje tradycyjnych kart pacjenta, które zawierają historię choroby, wyniki badań, diagnozy, zalecenia lekarzy itp. EMR są wykorzystywane w obrębie pojedynczej placówki medycznej. Elektroniczne Dossier Zdrowia (EHR): Są to bardziej rozbudowane systemy, które umożliwiają wymianę danych między różnymi placówkami opieki zdrowotnej. EHR integrują informacje…

więcej więcej

Skip to content