Testowanie manualne w obszarze ochrony zdrowia

Testowanie manualne w obszarze ochrony zdrowia

Udostępnij

Systemy informatyczne w medycynie odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu informacjami pacjentów, usprawnianiu procesów klinicznych oraz wspieraniu decyzji medycznych.

ENTRAST sklasyfikowało systemy informatyczne stosowanych w medycynie:

 1. Systemy Zarządzania Danymi Pacjentów (EMR/EHR):
  • Elektroniczne Dossier Medyczne (EMR): Są to cyfrowe wersje tradycyjnych kart pacjenta, które zawierają historię choroby, wyniki badań, diagnozy, zalecenia lekarzy itp. EMR są wykorzystywane w obrębie pojedynczej placówki medycznej.
  • Elektroniczne Dossier Zdrowia (EHR): Są to bardziej rozbudowane systemy, które umożliwiają wymianę danych między różnymi placówkami opieki zdrowotnej. EHR integrują informacje z różnych źródeł, umożliwiając kompleksową opiekę nad pacjentem.
 2. Systemy Zarządzania Szpitalami (HIS):
  • Systemy HIS obejmują zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami, inwentaryzacją, planowaniem zasobów, rejestracją pacjentów i inne aspekty funkcjonowania szpitala.
 3. Systemy Wspomagania Decyzji Klinicznych (CDSS):
  • Systemy CDSS wykorzystują dane medyczne pacjenta do wspierania lekarzy w podejmowaniu decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. Mogą one oferować sugestie dotyczące diagnoz, leczenia, badań laboratoryjnych itp.
 4. Systemy Obrazowania Medycznego (PACS):
  • Systemy PACS umożliwiają przechowywanie, przesyłanie i wyświetlanie obrazów medycznych, takich jak zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MRI) itp.
 5. Systemy Zarządzania Aptekami (PMS):
  • Systemy PMS zarządzają wszystkimi aspektami funkcjonowania apteki, w tym prowadzeniem rejestru leków, zamówieniami, sprzedażą, zarządzaniem zapasami itp.
 6. Telemedycyna:
  • Systemy telemedycyny umożliwiają zdalne konsultacje lekarskie, monitorowanie zdrowia pacjentów na odległość, edukację pacjentów oraz inne usługi medyczne, które można świadczyć za pomocą technologii komunikacyjnych.
 7. Systemy Zarządzania Badaniami Klinicznymi (CTMS):
  • CTMS wspomagają zarządzanie procesami badawczymi, takimi jak planowanie, śledzenie, monitorowanie, raportowanie i faktury związane z badaniami klinicznymi.
 8. Systemy Zarządzania Laboratoriami Medycznymi (LIMS):
  • LIMS pomagają w zarządzaniu laboratoriami medycznymi, w tym w śledzeniu próbek, wyników testów, zarządzaniu sprzętem i zasobami ludzkimi itp.

Wdrożenie i efektywne wykorzystanie tych systemów informatycznych przyczynia się do poprawy jakości opieki zdrowotnej, zwiększenia efektywności procesów klinicznych oraz redukcji błędów medycznych. Jednakże, istotne jest również odpowiednie szkolenie personelu medycznego oraz dbałość o bezpieczeństwo i prywatność danych pacjentów.

ENTRAST konsultuje w szerokim obszarze ochrony służby zdrowia i farmakologii.

Medical Software Testing and Quality Assurance in Medicine - TATEEDA | GLOBAL

Przy budowie takich systemów kluczowym jest proces TESTOWANIA. 

W obszarze medycznym testowanie manualne jest często kluczowe z kilku powodów:

 1. Bezpieczeństwo pacjenta: W medycynie bezpieczeństwo pacjenta jest najwyższym priorytetem. Testowanie manualne pozwala testerom na dokładne sprawdzenie, czy system medyczny działa zgodnie z oczekiwaniami i nie wprowadza żadnych błędów, które mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta.
 2. Unikalność przypadków: W medycynie każdy przypadek może być unikalny, a standardowe scenariusze testowe mogą nie obejmować wszystkich możliwych warunków. Testerzy mogą wykorzystać swoje doświadczenie i intuicję, aby identyfikować potencjalne zagrożenia dla pacjentów, które mogłyby być pominięte przez testy automatyczne.
 3. Złożoność systemów: Systemy medyczne są często bardzo złożone, obejmujące różne moduły, interfejsy, protokoły komunikacyjne itp. Testowanie manualne pozwala na skrupulatne badanie każdego elementu systemu i jego interakcji z innymi częściami, co może być trudne do osiągnięcia za pomocą testów automatycznych.
 4. Regulacje i przepisy: W medycynie istnieją ścisłe regulacje i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności systemów medycznych. Testowanie manualne umożliwia testerom pełne zrozumienie i weryfikację zgodności systemu z tymi przepisami.
 5. Krytyczność błędów: Nawet najmniejszy błąd w systemie medycznym może mieć poważne konsekwencje dla pacjenta. Testowanie manualne pozwala na dokładne sprawdzenie każdego aspektu systemu, aby upewnić się, że nie występują żadne błędy lub niedociągnięcia, które mogłyby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 6. Interakcje człowiek-maszyna: Systemy medyczne często wymagają interakcji między ludźmi a systemem. Testowanie manualne pozwala na symulację tych interakcji w sposób zbliżony do prawdziwych sytuacji klinicznych, co może być trudne do osiągnięcia za pomocą testów automatycznych.

W związku z tym testowanie manualne pozostaje kluczowym elementem procesu zapewniania jakości oprogramowania medycznego, pomagając zapewnić, że systemy te są bezpieczne, skuteczne i zgodne z przepisami. Jednak warto również rozwijać i wykorzystywać narzędzia do automatyzacji testów w celu zwiększenia efektywności i powtarzalności procesu testowania.

Comments are closed.
Skip to content