Różnica pomiędzy dwuetapową weryfikacją uwierzytelniania (2FA) a wielopoziomową weryfikacją uwierzytelniania (MFA)

Różnica pomiędzy dwuetapową weryfikacją uwierzytelniania (2FA) a wielopoziomową weryfikacją uwierzytelniania (MFA)

Udostępnij

Różnica pomiędzy dwuetapową weryfikacją uwierzytelniania (2FA) a wielopoziomową weryfikacją uwierzytelniania (MFA) polega na liczbie kroków lub czynników uwierzytelniających, które są wymagane do dostępu do konta lub systemu.

Two-Factor vs. Multifactor Authentication: What's the Difference?

Oto krótkie omówienie obu metod:

 1. Dwuetapowa weryfikacja uwierzytelniania (2FA):
  • W 2FA użytkownik musi przejść przez dwa różne etapy weryfikacji, aby uzyskać dostęp.
  • Zwykle obejmuje co najmniej dwa różne czynniki uwierzytelniające, takie jak coś, co użytkownik zna (np. hasło) i coś, co użytkownik posiada (np. kod wysłany na telefon).
  • Ten dodatkowy krok weryfikacji zapewnia większe bezpieczeństwo w porównaniu do samego hasła.
 2. Wielopoziomowa weryfikacja uwierzytelniania (MFA):
  • W MFA użytkownik musi przejść przez więcej niż dwa etapy weryfikacji, najczęściej trzy lub więcej.
  • Obejmuje więcej niż dwa różne czynniki uwierzytelniające, takie jak coś, co użytkownik zna (np. hasło), coś, co użytkownik posiada (np. token generujący kody) i/lub coś, co użytkownik jest (np. skanowanie odcisku palca lub rozpoznawanie twarzy).
  • MFA oferuje jeszcze większe bezpieczeństwo, ponieważ wymaga więcej niż jednego typu weryfikacji, co utrudnia atakującym przejęcie konta nawet w przypadku wycieku jednego z czynników uwierzytelniających.

Podsumowując, różnica między 2FA a MFA polega na liczbie etapów weryfikacji oraz różnorodności użytych czynników uwierzytelniających, gdzie MFA oferuje dodatkowe poziomy bezpieczeństwa poprzez wymaganie więcej niż dwóch czynników.

Comments are closed.
Skip to content