Decyzja pomiędzy lokalną serwerownią a DATA CENTER

Decyzja pomiędzy lokalną serwerownią a DATA CENTER

Udostępnij

Wybór pomiędzy posiadaniem własnej serwerowni a korzystaniem z usług data center zależy od wielu czynników, w tym od potrzeb i możliwości finansowych danej organizacji, jak również od różnych czynników technicznych i biznesowych.

W 2021 r. wzrosną inwestycje w data center w Polsce - Teleinfo24.pl

Oto kilka kwestii, które ENTRAST sugeruje aby rozważyć:

  1. Koszty: Własna serwerownia może wymagać dużego początkowego nakładu finansowego na zakup sprzętu, infrastruktury chłodzenia, zasilania awaryjnego itp. Usługi data center mogą być opłacalne w przypadku mniejszych firm lub tych, które nie chcą inwestować dużych kwot na starcie.
  2. Zarządzanie: Posiadanie własnej serwerowni oznacza konieczność zarządzania nią, w tym konserwacją, aktualizacjami sprzętu i oprogramowania oraz zapewnieniem odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami. Usługi data center mogą oferować zarządzanie infrastrukturą, co może być korzystne dla firm, które nie mają wystarczających zasobów lub ekspertyzy w zakresie zarządzania serwerowniami.
  3. Bezpieczeństwo i niezawodność: Wysokiej klasy data center często oferują lepsze zabezpieczenia fizyczne i cyfrowe, jak również redundancję w zakresie zasilania i łączności internetowej, co może zapewnić większą niezawodność niż w przypadku własnej serwerowni.
  4. Skalowalność: Usługi data center mogą umożliwiać łatwiejszą skalowalność, pozwalając firmom szybko dostosowywać swoje zasoby do zmieniających się potrzeb. W przypadku własnej serwerowni konieczne może być planowanie i inwestycje w rozbudowę infrastruktury.
  5. Lokalizacja: Wybór lokalizacji może być istotny z punktu widzenia szybkości dostępu do danych oraz zgodności z przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi przechowywania danych. Niektóre firmy mogą preferować lokalne serwerownie ze względu na bezpieczeństwo i regulacje.
  6. Kontrola: Posiadanie własnej serwerowni daje większą kontrolę nad infrastrukturą IT, co może być istotne dla firm o szczególnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa danych lub wydajności.

Ostateczna decyzja powinna uwzględniać wszystkie te czynniki oraz konkretne potrzeby i możliwości danej organizacji. W niektórych przypadkach hybrydowe podejścia, łączące własną serwerownię z korzystaniem z usług data center, mogą być optymalnym rozwiązaniem.

Comments are closed.
Skip to content