Zakończenie naboru na Cyberbezpieczny Samorząd

Zakończenie naboru na Cyberbezpieczny Samorząd

Udostępnij
Cyberbezpieczny samorząd

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad 

14.12.2023r.  zakończył się  nabór do projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
Wnioski o przyznanie grantu złożyło prawie 90% uprawnionych podmiotów wnioskując na kwotę prawie 1,5 mld zł.
Łącznie na 2807 uprawnionych wnioski złożyło 2517 JST:
2202 gmin
300 powiatów
 – 15 województw
Celem projektu jest wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Polsce. JST, które znalazły się na zestawieniu, otrzymają dofinansowanie w formie grantu. Środki te będą mogły przeznaczyć m.in. na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, szkolenia pracowników oraz zakup i utrzymanie systemów informatycznych.
Życzymy powodzenia wszystkim JST.
Comments are closed.
Skip to content