Identyfikacja systemów informatycznych w przemyśle

Identyfikacja systemów informatycznych w przemyśle

Udostępnij

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) to oprogramowanie integrujące wiele funkcji biznesowych, takich jak zarządzanie produkcją, finansami, sprzedażą, magazynem i zasobami ludzkimi. Mogą one obejmować wiele obszarów funkcjonalnych, takich jak:

  1. Zarządzanie finansami – systemy księgowe, rozliczeniowe, budżetowe, controlling
  2. Zarządzanie produkcją – planowanie produkcji, zarządzanie zapasami, przepływem materiałów
  3. Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją – zarządzanie zamówieniami, obsługa klienta, zarządzanie relacjami z klientami
  4. Zarządzanie zasobami ludzkimi – zarządzanie kadrami, planowanie pracy, wynagradzanie pracowników
  5. Zarządzanie relacjami z klientami – systemy CRM, marketing, sprzedaż, obsługa klienta
  6. Zarządzanie łańcuchem dostaw – systemy SCM, planowanie produkcji, zarządzanie zapasami, przepływem materiałów

Systemy MES (Manufacturing Execution System) to oprogramowanie, które pomaga w zarządzaniu produkcją na poziomie zakładu produkcyjnego. MES zapewniają ścisłą kontrolę nad procesami produkcyjnymi, takimi jak zbieranie danych, monitorowanie maszyn i wydajności pracowników oraz planowanie produkcji.

Podział systemów ERP i MES można dokonać na wiele sposobów, w zależności od kryteriów. Jednym z najpopularniejszych jest podział ze względu na skalę i zasięg stosowania:

  1. Systemy ERP klasy przedsiębiorstwowej – są to systemy, które są projektowane dla dużych przedsiębiorstw i obsługują szeroki zakres procesów biznesowych. Zazwyczaj obejmują one wiele modułów i są skalowalne, co oznacza, że ​​mogą rosnąć wraz ze wzrostem firmy.
  2. Systemy ERP klasy średniej – to systemy przeznaczone dla średnich przedsiębiorstw. Zazwyczaj obejmują one podstawowe moduły, takie jak zarządzanie finansowe, sprzedażą i dystrybucją, produkcją i zasobami ludzkimi.
  3. Systemy MES – są to systemy przeznaczone dla zakładów produkcyjnych. Obejmują one zarządzanie procesami produkcyjnymi i wydajnością, a także śledzenie i kontrolę produkcji na poziomie detalicznym.

Innym kryterium podziału może być branża, w której dany system jest stosowany. Na przykład istnieją systemy ERP i MES specjalizujące się w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym czy też motoryzacyjnym.

Comments are closed.
Skip to content