Klasyfikacja incydentów wg CERT Polska w poprzednich latach

Klasyfikacja incydentów wg CERT Polska w poprzednich latach

Udostępnij

Wg https://cert.pl/ w 2021 zarejestrowano 29 483 unikalnych incydentów i to jest duży skok gdyż w 2020 zarejestrowano ich już tylko 10 420.
Incydenty były przyjmowane przez dedykowany formularz publikowane na stronie instytucji.

Entrast w ramach aktywnej pracy zespołu w ramach uświadamiania sygnalizuje, że taka kwalifikacja incydentów jest jak najbardziej właściwa.

W poniższej tabeli przedstawiono obsłużone incydenty w 2021 r. w podziale na kategorie wg taksonomii eCSIRT.net.

Typy incydentuLiczba incydentów%
I. Obraźliwe i nielegalne treści3111,05%
Spam2620,89%
Dyskredytacja, obrażanie90,03%
Pornografia dziecięca, przemoc40,01%
Niesklasyfikowane360,12%
II. Złośliwe oprogramowanie28479,66%
Wirus10,00%
Robak sieciowy00,00%
Koń trojański90,03%
Oprogramowanie szpiegowskie00,00%
Dialer00,00%
Rootkit10,00%
Niesklasyfikowane28369,62%
III. Gromadzenie informacji270,09%
Skanowanie190,06%
Podsłuch00,00%
Inżynieria społeczna30,01%
Niesklasyfikowane50,02%
IV. Próby włamań1270,43%
Wykorzystanie znanych luk systemowych20,01%
Próby nieuprawnionego logowania150,05%
Wykorzystanie nieznanych luk systemowych00,00%
Niesklasyfikowane1100,37%
V. Włamania2470,84%
Włamanie na konto uprzywilejowane60,02%
Włamanie na konto zwykłe1180,40%
Włamanie do aplikacji60,02%
Bot20,01%
Niesklasyfikowane1150,39%
VI. Dostępność zasobów1480,50%
Atak odmowy usługi (DoS)60,02%
Rozproszony atak odmowy usługi (DDoS)740,25%
Sabotaż komputerowy10,00%
Przerwa w działaniu usług (niezłośliwe)530,18%
Niesklasyfikowane140,05%
VII. Atak na bezpieczeństwo informacji550,19%
Nieuprawniony dostęp do informacji330,11%
Nieuprawniona zmiana informacji30,01%
Niesklasyfikowane190,06%
VIII. Oszustwa komputerowe2547286,40%
Nieuprawnione wykorzystanie zasobów30,01%
Naruszenie praw autorskich10,00%
Kradzież tożsamości, podszycie się120,04%
Phishing2257576,57%
Niesklasyfikowane28819,77%
IX. Podatne usługi2160,73%
Otwarte serwisy podatne na nadużycia530,18%
Niesklasyfikowane1630,55%
X. Inne330,11%
Razem29483100,00%
Comments are closed.
Skip to content