Pełnomocnik rządu rekomenduje nie stosowanie oprogramowania KASPERSKY

Pełnomocnik rządu rekomenduje nie stosowanie oprogramowania KASPERSKY

Udostępnij

Entrast Sp. z o.o. w ramach działalności cyberbezpieczeństwa prowadzi badania i testy oraz analizy bieżących publikacji. Zwróciliśmy uwagę na niepokojące komunikaty dot. oprogramowania KASPERSKY.

Po wyrażeniu 9 maja 2022 r. opinii przez Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa2, rekomenduję podmiotom Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa3 niestosowanie w systemach informacyjnychoprogramowania, którego producentem jest Kaspersky Lab z siedzibą w Moskwie (Federacja Rosyjska), na które składa się w szczególności oprogramowanie: Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky TOTAL Security oraz Kaspersky Safe Kids, ze względu na stwierdzony negatywny wpływ tego oprogramowania na bezpieczeństwo publiczne.

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT)5 przeprowadził metodą behawioralną badanie oprogramowania producenta Kaspersky Lab, którego siedziba znajduje się w Moskwie – Federacji Rosyjskiej. W wyniku badania zostało zidentyfikowane, że użytkowanie jednego z produktów, oprogramowania antywirusowego dostarczanego przez Kaspersky Lab, stwarza znaczne ryzyko dla bezpieczeństwa informacji. Ryzyko utraty atrybutów bezpieczeństwa informacji w systemach informacyjnych z których korzystają podmioty Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oznacza negatywny wpływ tego oprogramowania na bezpieczeństwo publiczne.

Podmiot Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa może wnieść zastrzeżenia do niniejszej rekomendacji na zasadach określonych w ustawie o KSC.6

  1. Rekomendacja wydana na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369, z 2021 r. poz. 2333 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 655, zwana dalej „ustawą o KSC”).
  2. Kolegium, o którym mowa w art. 64 ustawy o KSC.
  3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy o KSC.
  4. System, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o KSC.
  5. Jeden z podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 1-3 ustawy o KSC.
  6. Art. 33 ust. 5 ustawy o KSC.

Oryginalne pliki do ściągnięcia:

Rekomendacja_Pełnomocnika_Rządu_ds_Cyberbezpieczeństwa

30052022_-_Rekomendacje_Kaspersky_QaA

Comments are closed.
Skip to content