Uświadamianie dot. cyberbezpieczeństwa

Uświadamianie dot. cyberbezpieczeństwa

Udostępnij

W związku z pandemią i lockdownem, zwiększyła się liczba seniorów, którzy korzystają z Internetu. Najnowsze analizy Pew Research Center wykazały, że 67% osób starszych posiada dostęp do sieci, a 42% korzysta ze smartfonów. Jednocześnie tylko 25%  osób z grupy wiekowej 65+ czuje się pewnie podczas surfowania po cyberprzestrzeni.

Entrast przeprowadza szereg audytów i badań dot. świadomości zagrożeń wynikających z cyberprzestrzeni. Okazuje się, że działy IT skupione są na podtrzymaniu działania systemów aniżeli uświadamiania dot. zagrożeń jakie sieć Internet.

W ramach dobrych praktyk przestrzegamy przed cyberprzestępcami, a w szczególności w odniesieniu do osób starszych, przy czy te same zagrożenia nie różnią się od zagrożeń, które dotykają resztę społeczeństwa.

Mowa tutaj o błahych  pojęciach, takich jak: kliknięcie, przejęcie kontroli na komputerem czy reklama będąca atrapą dla złośliwego kodu.

Nasza firma zweryfikowała ilość kampanii dot. uświadamia zagrożeń cyberprzestrzeni a nawet członkowie naszej organizacji legitymują się publikacjami w tym zakresie.

Poniżej zamieszczamy szereg plakatów w różnych aspektach celem dystrybucji. W ten czas razem podnosimy świadomość i jesteśmy bezpieczeni!

 

Prosimy kopiować i udostępniać! 

Źródła:

Comments are closed.
Skip to content