Nowe podejście do cyberbezpieczeństwa poprzez DORA (Digital Operational Resilience Act

Nowe podejście do cyberbezpieczeństwa poprzez DORA (Digital Operational Resilience Act

Udostępnij

Komisja Europejska ze wskazaniem na zmiany technologiczne w sektorze finansowym opublikowała we wrześniu 2020 r. unijną strategię finansów cyfrowych. Ze wskazaniem, że będzie to pięcioletni plan mający na celu przekształcenie usług finansowych w UE w kompleksowo zintegrowany jednolity rynek cyfrowy.

Jednym z głównych regulacji znalazła się tzw. DORA (z ang. Digital Operational Resilience Act), czyli projekt rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego.

Jego zadaniem jest stworzenie fundamentów dla zharmonizowanego, bezpiecznego i odpornego na turbulencje cyfrowego sektora finansowego w UE.

DORA ma w założeniu obejmować głównie podmioty finansowe regulowanych na szczeblu unijnym takich jak:

 • instytucje kredytowe,
 • instytucje płatnicze,
 • instytucje pieniądza elektronicznego,
 • firmy inwestycyjne,
 • dostawców usług w zakresie kryptoaktywów,
 • centralne depozyty papierów wartościowych,
 • kontrahentów centralnych,
 • systemy obrotu,
 • repozytoria transakcji,
 • zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i spółki zarządzające,
 • dostawców usług w zakresie udostępniania informacji,
 • zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,
 • pośredników ubezpieczeniowych,
 • instytucje pracowniczych programów emerytalnych,
 • agencje ratingowe,
 • biegłych rewidentów i firmy audytorskie,
 • administratorów kluczowych wskaźników referencyjnych
 • dostawców usług finansowania społecznościowego
 • repozytoriów sekurytyzacji.

Rozporządzenie DORA obejmuje kwestie odporności cyfrowej organizacji w kilku powiązanych ze sobą i składających się na całościowe wzmocnienie cyberodporności perspektywach:

 • harmonizując dotychczas obowiązujące i dość powszechnie stosowane zasady zarządzania ryzykiem ICT (Rozdział II) oraz kwestie związane z raportowaniem incydentów ICT (Rozdział III).
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie incydentami ICT
 • testowanie
 • zarządzanie ryzykiem w relacjach z dostawcami usług
 • współpraca organów nadzoru.

Zdaniem ENTRAST warto już śledzić zagadnienie.

 

Comments are closed.
Skip to content