Prace legislacyjne w zakresie interoperacyjności i AIP

Prace legislacyjne w zakresie interoperacyjności i AIP

Udostępnij

Uprzejmie informujemy, że mieliśmy okazje wysłuchać prezentacje pt. “Prace legislacyjne w zakresie interoperacyjności i Architektury Informacyjnej Państwa (AIP)” wygłoszona podczas 2 zjazdu IX edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej w dniu 28.04.2023 r.

Prelegenci w prezentacji przedstawiono polskie i europejskie prace legislacyjne w zakresie interoperacyjności oraz polskie prace w zakresie architektury informacyjnej państwa:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające środki na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu interoperacyjności sektora publicznego w całej Unii (Akt w sprawie Interoperacyjnej Europy);
  • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Rozporządzenie KRI).

 

Zapraszamy do lektury na rządowej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/ia/prace-legislacyjne-w-zakresie-interoperacyjnosci-i-aip

Comments are closed.
Skip to content