SIEM czy SOAR? – porównanie wg ENTRAST

SIEM czy SOAR? – porównanie wg ENTRAST

Udostępnij

SIEM (Security Information and Event Management) oraz SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) to dwie różne, ale zazwyczaj uzupełniające się technologie stosowane w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

SIEM vs. SOAR: How they Differ and Why they Work Well Together | D3 Security

SIEM (Security Information and Event Management)SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response)
SIEM jest platformą, która integruje zbieranie, analizę i prezentację danych dotyczących zdarzeń z systemów informatycznych.

Gromadzi on informacje z różnych źródeł, takich jak logi systemowe, dane zabezpieczeń, komunikaty sieciowe itp.

Analizuje te dane w czasie rzeczywistym, identyfikując potencjalne zagrożenia i zdarzenia bezpieczeństwa.

Umożliwia administracji środowiskiem IT monitorowanie, raportowanie i reagowanie na zidentyfikowane zagrożenia.

 

SOAR to platforma, która integruje narzędzia do zarządzania incydentami, automatyzacji procesów bezpieczeństwa oraz reakcji na incydenty.

Pozwala na opracowanie skomplikowanych workflowów związanych z reakcjami na cyberatak lub incydent bezpieczeństwa.

Automatyzuje zadania, które wcześniej musiały być wykonywane ręcznie, co zwiększa efektywność i szybkość reakcji na incydenty.

Umożliwia zautomatyzowaną odpowiedź na powszechne zagrożenia, co pozwala zespołom bezpieczeństwa skoncentrować się na bardziej złożonych problemach.

Podsumowując, SIEM jest bardziej skoncentrowany na analizie i monitorowaniu danych bezpieczeństwa, podczas gdy SOAR koncentruje się na automatyzacji i orchestrowaniu reakcji na incydenty. W praktyce, organizacje często łączą obie technologie, korzystając z SIEM do monitorowania i identyfikacji zagrożeń, a SOAR do szybkiej i zautomatyzowanej reakcji na te zagrożenia.

Comments are closed.
Skip to content