Browsed by
Author: Jarosław Pituch

Zakończenie naboru na Cyberbezpieczny Samorząd

Zakończenie naboru na Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad  14.12.2023r.  zakończył się  nabór do projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wnioski o przyznanie grantu złożyło prawie 90% uprawnionych podmiotów wnioskując na kwotę prawie 1,5 mld zł. Łącznie na 2807 uprawnionych wnioski złożyło 2517 JST: 2202 gmin – 300 powiatów  – 15 województw Celem projektu jest wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Polsce. JST, które znalazły się na zestawieniu, otrzymają…

więcej więcej

Wirtualne portfele – co to jest?

Wirtualne portfele – co to jest?

Digital wallet, e-wallet, e-portfel, portfel online – Wirtualny portfel –  to konto założone u danego usługodawcy (Google, Apple itd.) zajmującego się płatnościami online, które umożliwia przeprowadzanie różnych transakcji online w czasie rzeczywistym. Wirtualne portfele są cyfrowym odpowiednikiem tradycyjnych portfeli, które przeważnie trzymamy w kieszeni, torbie lub plecaku, a dzięki szerokiej ofercie różnych płatności online, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Po właściwym skonfigurowaniu e-portfela użytkownicy mogą posługiwać się nim w sieci, ale również dokonywać płatności telefonem lub smartwatchem. E-portfel umożliwia użytkownikowi…

więcej więcej

Czy audyt informatyczny to jest samo co opinia specjalistyczna z zakresu IT?

Czy audyt informatyczny to jest samo co opinia specjalistyczna z zakresu IT?

Zanim wskaże się różnice pomiędzy audytem a opinią w pierwszej kolejności należy wyjaśnić podstawowe pojęcia. Według definicji audyt informatyczny to proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej, tak aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągane są cele operacyjne i kontrolne, oraz że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub…

więcej więcej

Komunikat PUODO w sprawie wyroku NSA dotyczącego Morele.net

Komunikat PUODO w sprawie wyroku NSA dotyczącego Morele.net

W dniu 9 lutego 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt III OSK 3945/21), mocą którego uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2020 r. (sygn. akt II SA/Wa 2559/19) i decyzję Prezesa UODO z dnia 10 września 2019 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z wyciekiem danych osobowych ponad 2.200.000 użytkowników sklepów internetowych Spółki. Wyrok ten jest prawomocny. Z uwagi na to, że powołane orzeczenie NSA w sposób niezaprzeczalny i precedensowy kwestionuje niezależność Prezesa UODO jako organu nadzorczego, jak i podważa jego…

więcej więcej

Skip to content